EN
咨询热线:400-9020173

产品中心

DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10~PN100 钢制真空闸阀

内容信息:

简介:DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10~PN100 钢制真空闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为合金钢,公称压力 PN10~PN100,阀体材料为优质碳钢(DKZ41H)、铬钼钢(DKZ41Y)的真空闸阀。

返回列表

内容展示

产品说明

DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10~PN100 钢制真空闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为合金钢,公称压力 PN10~PN100,阀体材料为优质碳钢(DKZ41H)、铬钼钢(DKZ41Y)的真空闸阀。

产品性能参数

DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10~PN100 钢制真空闸阀主要性能参数
型号 PN 工作压力/MPa 适用温度/℃ 适用介质
DkZ41H-10C 10 1.0 ≤425 水、蒸汽、空气
DkZ41H-16C 16 1.6
DkZ41H-25 25 2.5
DkZ41H-40 40 4.0
DkZ41H-63 63 6.3
DkZ41H-100 100 10.0
DkZ41Y-10I 10 1.0 ≤550 水、蒸汽、空气
DkZ41Y-16I 16 1.6
DkZ41Y-25I 25 2.5
DkZ41Y-40I 40 4.0
DkZ41Y-63I 63 6.3
DkZ41Y-100I 100 10.0


产品零部件材料

DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10~PN100 钢制真空闸阀零部件材料
型号 材料
阀体、闸板、阀盖 阀杆 密封面 填料
DkZ41H-10C 优质碳钢 不锈钢 合金钢 柔性石墨
DkZ41H-16C
DkZ41H-25
DkZ41H-40
DkZ41H-63
DkZ41H-100
DkZ41Y-10I 铬钼钢 铬钼钢 硬质合金 柔性石墨
DkZ41Y-16I
DkZ41Y-25I
DkZ41Y-40I
DkZ41Y-63I
DkZ41Y-100I


产品外形及结构尺寸

DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10 钢制真空闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H D0 重量/kg
15 130 95 65 45 16 4×Φ14 2 210 120 5
20 150 105 75 55 16 4×Φ14 2 230 140 7
25 160 115 85 65 16 4×Φ14 2 245 160 9
32 180 135 100 78 18 4×Φ18 2 310 180 13
40 200 145 110 85 18 4×Φ18 3 350 200 28
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 3 398 340 30
65 265 180 145 120 20 4×Φ18 3 413 240 35
80 280 195 160 135 22 4×Φ18 3 475 280 47
100 300 215 180 155 22 8×Φ18 3 540 300 66
125 325 245 210 185 24 8×Φ18 3 654 320 113
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 3 688 350 141
175 375 310 270 240 26 8×Φ23 3 770 400 168
200 400 335 295 265 26 8×Φ23 3 841 400 202
225 425 365 325 295 26 8×Φ23 3 915 450 239
250 450 390 350 320 28 12×Φ23 3 990 450 398
300 500 440 400 368 28 12×Φ23 4 1111 450 398
350 550 500 460 428 30 16×Φ23 4 1265 550 620
400 600 565 515 482 32 16×Φ25 4 1377 600 893
450 650 615 565 532 32 20×Φ25 4 1565 650 952
500 700 670 620 585 34 20×Φ25 4 1722 700 1006
600 800 780 725 685 36 20×Φ30 5 1996 800 1168
700 900 895 840 800 40 24×Φ30 5 - - -
800 1000 1010 950 905 44 24×Φ34 5 - - -
900 1100 1110 1050 1005 46 28×Φ34 5 - - -
1000 1200 1220 1160 1115 50 28×Φ34 5 - - -


DKZ41H、DKZ41Y 型 PN16 钢制真空闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H D0 重量/kg
15 130 95 65 45 14 4×Φ14 2 210 120 5
20 150 105 75 55 14 4×Φ14 2 230 140 7
25 160 115 85 65 16 4×Φ14 2 245 160 9
32 180 135 100 78 16 4×Φ18 2 310 180 13
40 200 145 110 85 16 4×Φ18 3 350 200 28
50 250 160 125 100 16 4×Φ18 3 398 240 30
65 265 180 145 120 18 4×Φ18 3 413 240 35
80 280 195 160 135 20 8×Φ18 3 475 280 47
100 300 215 180 155 20 8×Φ18 3 540 300 66
125 325 245 210 185 22 8×Φ18 3 654 320 113
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 3 688 350 141
175 375 310 270 240 26 8×Φ23 3 770 400 168
200 400 335 295 265 26 12×Φ23 3 841 400 202
225 425 365 325 295 26 8×Φ23 3 915 450 239
250 450 405 355 320 30 12×Φ25 3 990 450 287
300 500 460 410 375 30 12×Φ25 4 1111 450 198
350 550 520 470 435 34 16×Φ25 4 1265 550 620
400 600 580 525 485 36 16×Φ30 4 1377 600 893
450 650 640 585 545 40 20×Φ30 4 1565 650 952
500 700 705 650 608 44 20×Φ34 4 1722 700 1006
600 800 840 770 718 48 20×Φ34 5 1996 800 1168
700 900 910 840 788 50 24×Φ41 5 - - -
800 1000 1020 950 898 52 24×Φ41 5 - - -
900 1100 1120 1050 998 54 28×Φ41 5 - - -
1000 1200 1255 1170 1110 56 28×Φ48 5 - - -


DKZ41H、DKZ41Y 型 PN25 钢制真空闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H D0 重量/kg
15 130 95 65 45 16 4×Φ14 2 175 120 6
20 150 105 75 55 16 4×Φ14 2 230 140 8
25 160 115 85 65 16 4×Φ14 2 245 160 13
32 180 135 100 78 18 4×Φ18 2 310 180 16
40 200 145 110 85 18 4×Φ18 3 350 200 33
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 3 398 240 36
65 265 180 145 120 22 8×Φ18 3 413 240 41
80 280 195 160 135 22 8×Φ18 3 475 280 55
100 300 230 190 160 24 8×Φ23 3 475 280 55
125 325 270 220 188 28 8×Φ25 3 654 320 133
150 350 300 250 218 30 8×Φ25 3 688 350 162
175 - 330 280 248 32 12×Φ25 3 770 350 212
200 400 360 310 278 34 12×Φ25 3 841 400 276
225 - 395 340 302 36 12×Φ30 3 915 400 326
250 450 425 370 332 36 12×Φ30 3 990 450 386
300 500 485 430 390 40 16×Φ30 4 1111 450 574
350 550 550 490 448 44 16×Φ34 4 1265 550 713
400 600 610 550 505 48 16×Φ34 4 1377 600 1001
450 650 660 600 555 50 20×Φ34 4 1565 650 -
500 700 730 660 610 52 20×Φ41 4 1722 700 -
600 800 840 770 718 56 20×Φ41 5 1996 - -
700 900 955 875 815 60 24×Φ48 5 - - -
800 1000 1070 990 930 64 24×Φ48 5 - - -
900 1100 1180 1090 1025 66 28×Φ54 5 - - -
1000 1200 305 1210 1140 68 28×Φ58 5 - - -


DKZ41H、DKZ41Y 型 PN40 钢制真空闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f2 H D0 重量/kg
15 130 95 65 45 40 16 4×Φ14 2 4 175 120 6
20 150 105 75 55 51 16 4×Φ14 2 4 230 140 8
25 160 115 85 65 58 16 4×Φ14 2 4 245 160 13
32 180 135 100 78 66 18 4×Φ18 2 4 310 180 16
40 200 145 110 85 76 18 4×Φ18 3 4 350 200 33
50 250 160 125 100 88 20 4×Φ18 3 4 411 250 36
65 280 180 145 120 110 22 8×Φ18 3 4 431 280 41
80 310 195 160 135 121 22 8×Φ18 3 4 455 300 55
100 350 230 190 160 150 24 8×Φ23 3 4.5 568 350 84
125 400 270 220 188 176 28 8×Φ25 3 4.5 600 400 133
150 450 300 250 218 204 30 8×Φ25 3 4.5 680 400 162
200 550 375 320 282 260 38 12×Φ30 3 4.5 860 500 276
250 650 445 385 345 313 42 12×Φ34 3 4.5 1010 500 386
300 750 510 450 408 364 46 16×Φ34 4 4.5 1135 500 574
350 850 570 510 465 422 52 16×Φ34 4 5 1276 600 713
400 950 655 585 535 474 58 16×Φ41 4 5 1542 700 1001
450 1050 680 610 560 524 60 20×Φ41 4 5 - - -
500 1150 755 670 612 576 62 20×Φ48 4 5 - - -
600 1350 890 795 730 678 62 20×Φ54 5 6 - - -
700 1450 995 900 835 768 68 24×Φ54 5 6 - - -
800 1650 1135 1030 960 876 76 24×Φ58 5 6 - - -


DKZ41H、DKZ41Y 型 PN63 钢制真空闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f2 H D0 重量/kg
15 170 105 75 55 41 18 4×Φ14 2 4 180 100 7
20 190 125 90 68 51 20 4×Φ18 2 4 180 100 9
25 210 135 100 78 58 22 4×Φ18 2 4 255 180 13
32 230 150 110 82 66 24 4×Φ23 2 4 310 180 17
40 240 165 125 95 76 24 4×Φ23 2 4 310 180 17
50 250 175 135 105 88 26 4×Φ23 3 4 385 200 34
65 280 200 160 130 110 28 8×Φ23 3 4 490 300 45
80 310 210 170 140 121 30 8×Φ23 3 4 538 320 63
100 350 250 200 168 150 32 8×Φ25 3 4.5 615 350 93
125 400 295 240 202 176 36 8×Φ30 3 4.5 662 400 147
150 450 340 280 240 204 38 8×Φ34 3 4.5 733 450 217
200 550 405 345 300 260 44 12×Φ34 3 4.5 932 500 341
250 650 470 400 352 313 48 12×Φ41 3 4.5 1099 550 490
300 750 530 460 412 364 54 16×Φ41 4 4.5 1202 600 620
350 850 595 525 475 422 60 16×Φ41 4 5 1362 700 -
400 950 670 585 525 474 66 16×Φ48 4 5 - - -
500 1150 800 705 640 576 70 20×Φ54 4 5 - - -
600 1350 930 820 750 678 76 20×Φ58 5 6 - - -


DKZ41H、DKZ41Y 型 PN100 钢制真空闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f2 H D0 重量/kg
15 170 105 75 55 40 20 4×Φ14 2 4 180 120 -
20 190 125 90 68 51 22 4×Φ18 2 4 180 120 -
25 210 135 100 78 58 24 4×Φ18 2 4 350 - 14
32 230 150 110 82 66 24 4×Φ23 2 4 360 - 21
40 240 165 125 95 76 26 4×Φ23 3 4 400 - 63
50 250 195 145 112 88 28 4×Φ25 3 4 426 250 68
65 280 220 170 138 110 32 8×Φ25 3 4 490 300 74
80 310 230 180 148 121 34 8×Φ25 3 4 532 300 105
100 350 265 210 172 150 38 8×Φ30 3 4.5 606 350 116
125 400 310 250 210 176 42 8×Φ34 3 4.5 670 400 189
150 450 350 290 250 204 46 12×Φ34 3 4.5 740 450 263
200 550 430 360 312 260 54 12×Φ41 3 4.5 930 500 378
250 650 500 430 382 313 60 12×Φ41 3 4.5 1102 580 -
300 750 585 500 442 364 70 16×Φ48 4 4.5 1212 600 -
350 850 655 560 498 422 76 16×Φ54 4 5 1362 750 -
400 950 715 620 558 474 80 16×Φ54 4 5 - - -
500 1150 815 724 635 576 89 24×Φ54 4 5 - - -细节展示

杰克龙阀门制造(江苏)有限公司 苏ICP备16039150号-2

  16039150号-2
4l5hqT7znJcCfO1GjUmCrH4nlFDgOP1h8104oXQYA81YHEGYHhAU+o8aFbNNuc4X+W9DLhDu2uqYBp3F+xbQgYCXfThx0uPpQ2CYZcf9EVDtw5hxGJweCrA4ffpI4LGL 天天she天天干综合网